Aktualności

Samorządowy alfabet

Przedłużona o kilka miesięcy kadencja Rady Miasta Katowice już za niecały rok dobiegnie końca. Wielu zawiedzionych lokalną polityką mieszkańców miasta odetchnie z ulgą. Już za kilka dni rozpoczniemy na naszym portalu prezentację katowickich radnych i ich dokonań. Prześwietlimy aktywność samorządowców w 2022 i 2023 roku. Zajrzymy na Portal Samorządowy, na którym wyborcy wystawiają swoje opinie. Ocenimy każdą i każdego w skali od 0 do 10 – w kolejności alfabetycznej.

(więcej…)
Aktualności

Katowice w księdze rekordów Guinnessa

Doczekaliśmy się. Nasze miasto, a właściwie samorządowy miesięcznik „Nasze Katowice”, trafi już wkrótce do księgi rekordów Guinnessa. Przy stale spadającej liczbie mieszkańców nakład tego periodyku utrzymuje się na niezmiennym, astronomicznym poziomie ponad 150 tysięcy! Statystycznie 3 egzemplarze na jednego dorosłego czytelnika. Takiego nakładu nie powstydziłaby się ogólnopolska „Gazeta Wyborcza” czy inne dzienniki z trudem osiągające sprzedaż rzędu kilku, kilkunastu tysięcy.
(więcej…)
Aktualności

Skargi katowiczan do kosza

Odsetek skarg kierowanych przez mieszkańców Katowic do Rady Miasta i prezydenta, uznanych za bezzasadne, osiągnął rekordowy poziom zbliżony do frekwencji w wyborach na Białorusi i w Korei Północnej – 99,99%. Tylko o 0,01% mniej od poziomu bezwstydnego samozadowolenia i samozachwytu, w jaki popadła większość miejscowych samorządowców i urzędników. Swoje skargi katowiczanie powinni od razu słać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej albo wrzucać do najbliższego kontenera na odpady – będzie szybciej, ekologiczniej i taniej.
(więcej…)
Aktualności

Smutne wakacje dzieci z Szopienic

W mieście, które organizuje w czerwcu 2022 roku Światowe Forum Miejskie nie można od wielu lat rozwiązać prostego problemu i sprawić radość dzieciom. Brudna piaskownica pomiędzy familokami przy ul. Lwowskiej w zdegradowanych Szopienicach wygląda nadal tak, jak kilka lat temu. Ten ponury obrazek to świadectwo urzędniczej i spółdzielnianej – budynki i tereny przy Lwowskiej należą do Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (HGSM), którą kieruje prezes Adam Bomba i wiceprezes Waldemar Brzuchacz – niemocy i kompletnej znieczulicy.
(więcej…)
Aktualności

Ręce precz od edukacji!

Odpowiedzialny za samorządową edukację wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun ciężko pracuje, aby notowania i zaufanie do jego pryncypała nie utrzymywały się na zbyt wysokim poziomie. W przeciwieństwie do znacznie lepiej ocenianych przez mieszkańców zastępców Marcina KrupyBogumiła Sobuli i Jerzego WoźniakaBojarun robi wszystko, aby obecny prezydent i wspierająca go, topniejąca z wyborów na wybory formacja przepadli z kretesem w kolejnym samorządowym rozdaniu.
(więcej…)
Aktualności

Katowicki monopol oświatowy

Nieomylni, jedyni, którzy doznali oświecenia i zasmakowali owoców z drzewa życia. Nie liczą się z mieszkańcami miasta – za nic mają rodziców, nauczycieli, dyrektorów, związki zawodowe, nie mówiąc już o uczniach, z którymi w tym bezdusznym, zbiurokratyzowanym systemie nikt się właściwie nie liczy i nikt ich poważnie nie traktuje. Wycierają sobie gęby ich dobrem i robią, co chcą.
(więcej…)
Aktualności

Uwłaszczeniowe obiecanki cacanki

Ustawa z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań (…) miała uwłaszczyć tysiące lokatorów i najemców mieszkań zakładowych. Tymczasem zarządcy i obecni właściciele nieruchomości stają na uszach, żeby ten proces opóźnić i utrudnić. Dwoją się i troją, mnożąc formalne i wymyślone przeszkody, aby zniechęcić lokatorów zainteresowanych wykupem. Wśród najbardziej opornych czołowe miejsce zajmuje Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa w Katowicach.
(więcej…)